Algemene info over film “Westerschelde”

0

“Westerschelde” is een filmische documentaire die de kijker meeneemt op een reis over de Westerschelde.

Een filmische en vooral muzikale beleving, waar de unieke balans tussen natuur en industrie in beeld gebracht wordt.
De Westerschelde is een estuarium in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen tussen Walcheren en Zuid-Beveland aan de noordzijde en Zeeuws-Vlaanderen aan de zuidzijde. In tegenstelling tot de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet is het niet afgesloten in het kader van de Deltawerken. De reden hiervoor is dat zo de haven van Antwerpen bereikbaar blijft.

“Westerschelde” is een idee van de Zeeuwse cartoonist Cor de Jonge, die zich afvroeg wat er zich aan boord afspeelde bij de grote containerschepen die dagelijks langs de Zeeuwse kust varen. Wie zijn die mannen en vrouwen die daar over dat dek lopen, waar komen ze vandaan? En..Waar gaan ze naartoe?
Hij zocht contact met Perry die bij deze film verantwoordelijk zal zijn voor de productie, regie en het verhaal.
Met de film wil Perry een kijkje geven in een wereld die voor de meeste mensen onzichtbaar is.
In plaats van de Westerschelde te ervaren vanaf de kade ziet men door deze film de wereld vanaf het water. Zo zal Mulder het leven en de bedrijvigheid op en onderwater in beeld brengen.
Een unieke Zeeuwse productie met de Westerschelde als verrassend decor.

“De keuze voor een unieke vertelvorm moet bijdragen aan deze 1,5 uur durende filmische ervaring.”

Waarom een documentaire over de Westerschelde?

De Schelde is in het verleden in ernstige mate verontreinigd geraakt.
In grote delen van de rivier was weinig leven mogelijk. Onder andere door de invoer van rioolwaterzuiveringsinstallaties is de toevoer van nieuw biologisch materiaal verminderd. Hierdoor kan het bezonken slib oxideren. Het schoner worden van de Schelde en daarmee ook de Westerschelde is een project van de lange adem.
Het water is inmiddels al een stuk schoner, maar de vooroordelen bestaan nog steeds. Zo zou er voor vissen haast geen leven mogelijk zijn.

De groei van de haven van Antwerpen zorgt ervoor dat het op het water steeds drukker wordt met grotere schepen, waarmee het idee gewekt wordt dat er meer vervuiling plaatsvind dan voorheen. Echter, het bijzondere van de Westerschelde is dat het steeds meer dieren zoals vissen, vogels, zeehonden, en bruinvissen aantrekt. Die combinatie maakt het interessant om de samenwerking tussen een (duurzame)groeiende industrie en de natuur op de Westerschelde in beeld te brengen. Een wereld die voor de meeste mensen aan de kade onzichtbaar is.

Unieke stijl!

Perry zal, in tegenstelling tot de meeste documentaires, geen gebruik maken van een voice-over of interviews met mensen die hij op deze reis ontmoet. Beeld en muziek staan centraal, waarbij hij de Westerschelde haar eigen verhaal laat vertellen. Hierdoor wordt de taal van de film universeel en laat ruimte voor eigen invulling en gedachtengang van de kijker.
De kijker laat zich meevoeren door de filmische beelden en pakkende muziek, waardoor ze in de realiteit van de film wordt gezogen, wat de klassieke sensatie van “cinema” opwekt.
Een reis waarbij de kijker het gevoel heeft dat ze zelf de reis maakt.

Geen script!

Perry kiest ervoor om niet te werk te gaan met een van te voren vastgelegd scenario. Wel staat vast dat hij meereist met 1 van de Vlissingse loodsen en zo een tocht van Vlissingen naar Antwerpen over het water aflegt. Deze tocht zal als rode draad door de film heen lopen. Wat ook vast staat zijn de onderwerpen die in de film naar voren komen:

Industrie:
Loodsen(Pilots)
Havenwerkers(NL/BE)
Baggeren
Rijkswaterstaat
Sluizen en kanalen
Zeevaart, binnenvaart, pleziervaart,veerdienst
Tunnels

Natuur:
Dieren (Vogels, zeehonden, vissen en onderwaterwereld)
Het Verdronken land van Saeftinghe
Getijdenhaven (te Paal)
Ontpoldering

De soundtrack van de film

De muziek zal door de unieke stijlkeuze van deze film nog belangrijker zijn.
Componist Arjan van Tricht die eerder de muziek componeerde voor de film “Zeeuws Meisje” gaat met zijn bedrijf First Take Music deze taak op zich nemen. Hij zal speciaal voor de film een score van 1,5 uur componeren. De muziek zal tijdens de premiere van de film live gespeeld worden door een orkest.

Status: Op dit moment zijn we bezig om de financiëring van de documentaire rond te krijgen. Wilt u meer informatie over het project of heeft u interesse om in deze documentaire (financieel) te participeren, neem dan contact op met Perry via deze link: Link naar contactpagina

Like de facebookpagina om op de hoogte te blijven, hier de link naar de pagina: https://www.facebook.com/westerschelde

Share.

About Author

Leave A Reply